Bykle

Vi helsar velkommen til Bykledagen - Laurdag 31.08.2024

Dam Sarvsfossen kl. 1000-1200
Vasslepp over dammen!
Gratis grillmat og drikke, open brannstasjon.

Lislestog og Bykle gamle kyrkje kl. 1100-1500
Utstilling av Bykle Husflidslag- visning av brurestakk, salg av kaffi/saft/te, kaker og boller.
Skattejakt
Historieforteljing og song
Forteljarstund for born
Munharpe og kvedarstund.
Sal av lokale produkt i OL-stoga.

Bykle kyrkje kl. 1500
Gratis konsert med "Down from the mountain" i regi av Bykle Folkeakademiet og Soknerådet.

Arrangør: Bykle Næringslag i samarbeid med Stasjonen Bykle - YX Bykle | Bykle kommune | Bykle IL| Otra Kraft | Setesdal brannvesen | Bykle folkeakademi | Bykle Hotell| Bykle maskin | Bykle Vindu| Bykle husflidslag og Valle bygdekvinnelag | Destinasjon Hovden